Novi sudački pravilnik HMS-a – 09.10.2017.

Izvršni odbor Hrvatskog mačevalačkog saveza na svojoj sjednici održanoj 09.10.2017. godine donio je novi sudački pravilnik koji u potpunosti zamjenjuje stari pravilnik o radu sudačke komisije od 27.01.2014. godine.

Konačno smo dobili pravilnik koji je odlično napisan i istovremeno pojednostavljen, te time i puno lakši za primjenu u hrvatskom mačevanju. Ovaj puta potrebno je napomenuti da je prijedlog pravilnika pravovremeno poslan na javnu raspravu klubovima, te da je uvažena velika većina primjedbi mačevalačkih klubova.

Dakle, koje su najvažnije novosti u pravilniku ?

  1. U čl. 2 navodi se: “Komisija u tumačenju sudačkih
    pitanja primijenjuje službena pravila FIE i EFC.” Dakle, sudačkoj komisiji više nije ostavljeno na slobodnu prosudbu tumačenje sudačkih pitanja, već je dužna primjenjivati FIE i EFC pravila.
  2.  U čl. 6. pojednostavljena je definicija tko su suci HMS-a. Nema više kao u starom pravilniku, sudaca  koji se smatraju nacionalnim sucima bez položenog sudačkog nacionalnog ispita HMS-a.
  3.  Iz istog članka proizlazi i da više nema sudaca sa A,B ili C liste, sada su svi koji ispunjavaju uvjete iz istog članka suci HMS-a. Izbačene su besmislene i dosada krajnje nerazumljive definicije sudaca sa pojedinih lista.
  4. U čl. 17.5 smanjen je kriterij prolaznosti na pismenom dijelu ispita (sa 90% na 70 %) i to je dio za koji nisam siguran da je trebalo mijenjati, ali opravdanost takve odluke pokazati će tek slijedeći sudački tečajevi/ispiti.
  5. Na webu HMS-a objaviti će se ažurna lista sudaca HMS-a

Novi sudački pravilnik možete pogledati:

SUDAČKI PRAVILNIK HMS-a 09.10.2017