Donirana mačevalačka oprema

Hrvatski mačevalački savez dobio je donacijom g. Usmanova određenu količinu   ne FIE opreme na koju smo nažalost morali platiti uvozne pristojbe,špeditere i dr.

Odlukom I.O.HMS-a  klubovima se u tabeli koja je u privitku daje pravo na „otkup“ kompleta – vidi tabelu.

Zašto je donirana oprema mjesecima stajala u skladištu i čija je to greška, to neka odgovori onaj koji se o tome brinuo ( a po mogućnosti i osobno plati) Na ovaj način, više se ne radi o donaciji HMS-u ili klubovima, jer je opremu potrebno “otkupiti”.

U prilogu je i tablica koliko je opreme dobio koji klub, pa neka se roditelji interesiraju oko nabavke preko kluba.

 

.DONIRANA OPREMA SLOŽENA ZA DISTRIBUCIJU ZAINTERESIRANIM KLUBOVIMA

 

 

Vijesti i dokumenti Hrvatskog mačevalačkog saveza