Tag Archives: hrvatski mačevalački savez

Važno – Sudački ispit HMS-a

Najdugovječnija komisija HMS-a ( a po pravilniku i doživotna, jer nema ograničenja mandata članovima) , sudačka komisija ( u sastavu Bojan Mijatović, Filip Škeljo i Darko Limov)ili kako su se sami prozvali SUDAKOM , makar me to asocira na neki drugačiji naziv, ako zamijenimo par slova – niti nakon perioda od nekoliko godina nije se uspjela dogovoriti sama sa sobom kako bi trebao izgledati Pravilnik o radu sudačke komisije , pa je nepunih dva mjeseca nakon donošenja istog Pravilnika, prije nekoliko dana , točnije 21.11.2017 krenula u amaterske izmjene istog, pri tome donoseći odluke koje bi mogle imati dugotrajnije posljedice za eventualne polaznike istog tečaja.

Naime, u želji za akumulacijom kapitala komisija je promijenila pravilnik na način da je među osobe koje mogu pristupiti ispitu za nacionalnog suca HMS-a dodala :

  • maloljetne sudačke pripravnike koji imaju najmanje 3 godine sudačkog iskustva

što nebi bilo sporno da ista odredba nije u suprotnosti sa važećim pravilnikom.

Ne razumijevajući materiju, a napose ne ulažući niti najmanji trud da pročitaju što su nedavno sami napisali i izglasali ,spomenuta nova odredba stvoriti će velike probleme budućim sucima, a sadašnjim sucima pripravnicima.

Naime maloljetni sudački pripravnici koji pristupe nacionalnom sudačkom ispitu HMS-a naći će se u apsurdnoj situaciji:

  1. Ako polože ispit za nacionalnog suca , prema pravilniku NE MOGU biti nacionalni suci prije navršenih 18 godina (čl. 6.1 pravilnika)
  2. Ako polože ispit za nacionalnog suca ,više ih se ne smatra sucima pripravnicima (čl. 7.2), te se automatski brišu sa liste sudaca pripravnika HMS-a.
  3. Dakle ako se neko sa 16 godina prijavi na sudački ispit i položi ispit, može računati na to da 2 godine (ili do punoljetnosti) više neće moći suditi na turnirima jer nema 18 godina da bi bio sudac HMS-a , a budući da će biti izbrisan sa liste sudaca pripravnika, neće moći suditi niti kao sudac pripravnik. Eventualno suđenje u bilo kojem svojstvu moglo bi biti podložno kontroli nadležnog tijela (u ovom slučaju sportske inspekcije).

Ono što Vam mogu savjetovati je da , do promjene pravilnika , štedite novce i ne prijavljujete se na ispit jer nećete moći suditi određeni vremenski period.

A ako se ipak prijavite i položite ispit, pa Vam nedaju da sudite imate puno pravo na povrat utrošenih novaca jer Vas sa gore navedenim sudačka komisija nije unaprijed upoznala, te Vas je zavaravajućim pozivom na sudački ispit dovela u situaciju da ne smijete suditi. Povrat novaca najjednostavnije je i opet ishoditi prijavom sportskoj inspekciji.

I na kraju ovakvim amaterskim odlukama “par excellence” sudačka komisija i opet bi mogla dovesti Hrvatski mačevalački savez u nezavidnu situaciju (kao što već i je ).

2017_11_21_Sudacki_pravilnik_HMS_zavrsno