Plan i program Zagrebačke selekcije u maču i floretu za sezonu 2017./2018.

Mačevalački savez grada Zagreba donio je plan i program za zagrebačku selekciju u maču i floretu za natjecateljsku sezonu 2017/2018. U nastavku je moguće vidjeti plan turnira i članove pojedinih selekcija.

Ukratko , u zagrebačkoj A selekciji imamo samo 2 natjecatelja:  Anu Mesić u maču i Petra Fileša u floretu. Svi  ostali nalaze se u B selekcijama.

Ono što nije doneseno su kriteriji za izbor u pojedinu selekciju (osim ukoliko još uvijek ne vrijede prastari kriteriji iz 2012 i 2013 godine!) , a prema dostavljenim dokumentima čini se da neće biti zagrebačke selekcije u sablji, bez obzira na pokušaj MSZ u pogledu revitalizacije sablje u Zagrebu.

Plan spomenutih natjecanja i sportaša koji bi na njima sudjelovali podložan je promjeni, a sve ovisno o financijskoj situaciji, mogućnostima sportaša i njihovoj trenutačnoj (u trenutku prije natjecanja) sportskoj formi u tom trenutku.

Trener Darko Limov odlučit će za svakog sportaša o (su)financiranju određenog natjecanja.

Plan i program Zagrebačke selekcije u maču i floretu za sezonu 2017./2018.