Male lige MSZ – analiza ovogodišnje sezone (do 4. kola)

I ove godine , u organizaciji Mačevalačkog saveza Zagreba, dosada su održana 4 kola liga mali floret i mali mač.  Malo statističkih podataka o dosadašnjem dijelu natjecanja u odnosu na sezonu 2013/2014.

Mali mač do 9 godina

Sezona 2013/2014                   Sezona 2014/2015

Broj natjecatelja:                    11                                                        17

Ukupno nastupa:                   37                                                        40

Mala mač liga pokazuje rast i broja natjecatelja i u broju nastupa, mali, ali ipak rast.

Mali mač do 13  godina

Sezona 2013/2014                   Sezona 2014/2015

Broj natjecatelja:                    20                                                        30

Ukupno nastupa:                    52                                                        85

Mala mač liga do 13 godina ima najbolji trend uz povećanje broja natjecatelja za 50 % i čak 63% više nastupa na ligama

Mali floret do 9  godina

Sezona 2013/2014                   Sezona 2014/2015

Broj natjecatelja:                    33                                                       17

Ukupno nastupa:                    73                                                       41

Liga mali floret do 9 godina pokazuje ogroman pad kako broja natjecatelja , tako i broja nastupa . 50% manje natjecatelja ukazuje da možda postoje neki problemi pri animiranju mladih floretaša za nastup na ligama , koje bi prvenstveno trebali rješavati klupski treneri.

Mali floret do 13  godina

Sezona 2013/2014                   Sezona 2014/2015

Broj natjecatelja:                    40                                                       34

Ukupno nastupa:                   106                                                      95

I ova liga nažalost pokazuje i pad broja natjecatelja, i pad broja ukupnih nastupa , ne toliko drastično kao floret do 9 godina, ali ipak pad.

Ukupno gledano, očito je da u radu sa floretašima neke stvari nisu posložene kako treba i da ima dosta prostora da se na njima poradi. Podatke ne treba uzeti apsolutno, jer neki od floretaša nastupaju i u mač ligama, takoda bi bila potrebna detaljnija, poimenična analiza da se dođe do 100% točnih podataka. Nažalost , očiti je trend sve manjeg broja djece u mačevanju, a tu je bitna uloga MSZ na podršci početnicima , ali nažalost ta je podrška dosada više deklarativna nego stvarna. Ako ovako nastavimo, u slijedećih nekoliko godina više nećemo imati natjecatelja za male lige.

Detaljnija analiza nakon završetka liga!

Novosti Mačevalačkog saveza Zagreba