Mačevalački kamp Pohorje SZS – Fencing camp Pohorje SZS – 08/2016

Na mariborskom Pohorju u kolovozu 2016 održan je međunarodni mačevalački kamp u organizaciji Sabljaške zveze Slovenije. U istom terminu održan je i sudački seminar, a nakon toga sudački ispit za dobijanje licence Sabljaške zveze Slovenije. Iz Hrvatske kampu su prisustvovali Sanjin Kovačić (kao gostujući trener ) i Janko Leskovac (kao demonstrator)

Sabljaška zveza Slovenije has organized international fencing camp Pohorje 2016. At the same time referee seminar and after that referee exam took place for obtaining SZS referee license. Sanjin Kovačić (as guest coach) and Janko Leskovac (as demonstrator for fencing) were some of the attendees.