4. Ljubljana kup u maču / 4th. Ljubljana fencing cup – Slike – Pictures – 15.04.2017

Danas, 15.04.2017 u Ljubljani, Slovenija održan je 4. Ljubljana kup u maču. Nastupili su i hrvatski sportaši i postigli izvrsne rezultate.

Nekoliko slika sa 4. Ljubljana kupa u maču…

Video borbi sa 4. Ljubljana kupa u maču

Today, 4th Ljubljana fencing cup in epee was held in Ljubljana, Slovenia. Here are some pictures from the tournament…

Some video recordings from 4th Ljubljana fencing cup